Persondatapolitik

Vi er Via Biler Udlejning A/S med CVR-nr. 30709594 ("udlejer") og er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi driver det danske biludlejningsfirma under mærket HERTZ. Alle henvisninger i denne politik til "vi", "os" og "vores" skal forstås som en henvisning til udlejeren.

Dette er en oversigt, der forklarer, hvordan vi indsamler, behandler, lagrer og på anden måde bruger dine oplysninger samt dine rettigheder i forbindelse med disse oplysninger. Se mere dybdegående information i den komplette politik nedenfor.


INDSAMLING

 • Vi kan indsamle oplysninger fra dig på en række forskellige måder, der består af, men ikke er begrænset til, udlejningsstationer, kiosker, telefonopkald, kontakt til kundeservice, mobilapplikationer, hjemmesider, udlejningskøretøjer og andre kilder, herunder tredjepartsleverandører og forretningspartnere.
 • Vi indsamler oplysninger fra kunder i løbet af bookingprocessen og udlejnings-transaktionen, som fx navn, adresse og kreditkortoplysninger.
 • Vi bruger "cookies" og andre elektroniske værktøjer til at indsamle statistisk information om din brug af vores hjemmesider i overensstemmelse med dine instruktioner.

FORMÅL

 • De oplysninger, du giver os, vil blive brugt til at levere dig de tjenester og ydelser, du anmoder om.
 • Vi bruger de kontaktoplysninger, du angiver, til at kommunikere med dig med henblik på at levere disse tjenester til dig.
 • Vi kan bruge dine kontaktoplysninger til at sende dig oplysninger om vores tjenester, hvor dette er godkendt af dig.
 • Vi bruger personoplysninger til vores egne analytiske formål og til at hjælpe vores kunder ved at forbedre vores tjenester og hjemmesider.

DELING

 • Vi kan udlevere dine oplysninger til udvalgte tredjepartsudbydere.
 • Vi sælger ikke dine data til ikke forbundne tredjeparter, men kan, med dit samtykke, dele dine oplysninger med tredjepartspartnere til markedsføringsformål.
 • Dine oplysninger kan blive overført fra dit bopælsland til lande som USA med henblik på behandling og opbevaring i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Dine oplysninger kan blive overført fra dit bopælsland med henblik på at levere tjenester, som du har anmodet om.

LAGRINGSTID OG SIKKERHED

 • Vi træffer rimelige foranstaltninger for at beskytte personoplysninger mod tyveri, uautoriseret brug, videregivelse eller ændring.
 • Vi bestræber os på at opretholde passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personoplysninger.
 • Vi opbevarer generelt kundeoplysninger, så længe vi finder det nødvendigt, for at opfylde det formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet, eller som er tilladt eller påkrævet ved lov.

DINE RETTIGHEDER

 • Du har ret til at få adgang til at gennemse eller opdatere de oplysninger, vi har om dig.
 • I særlige tilfælde kan du også anmode om korrektion eller sletning af dine personoplysninger, en begrænsning af vores behandling eller at gøre indsigelse mod visse behandlinger.
 • Vi vil gøre vores bedste for at imødekomme din anmodning, men forbeholder os ret til at pålægge visse restriktioner og krav.
 • I tilfælde, hvor vi bruger samtykke som grundlag for behandling, kan du altid tilbagekalde samtykket.

SPØRGSMÅL OG ÆNDRINGER

 • Hvis du har spørgsmål eller bekymringer om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte os, som angivet i den komplette politik.
 • Vi kan ændre denne politik når som helst, men ændringerne vil ikke gælde med tilbagevirkende kraft.
 • Vi vil give dig besked via vores hjemmeside, når vi foretager væsentlige ændringer.
 • Denne politik blev senest opdateret den 31. januar 2023..


Persondatapolitik


1.

Indledning

Vi er Via Biler Udlejning A/S med CVR-nr. 30709594 ("udlejer") og er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi driver det danske biludlejningsfirma under mærket HERTZ. Alle henvisninger i denne politik til "vi", "os" og "vores" skal forstås som en henvisning til udlejeren. Du kan finde vores kontaktoplysninger i slutningen af denne politik.

Vi respekterer dit privatliv og beskytter dine personoplysninger. Denne politik beskriver bl.a. med hvilke formål, at vi behandler vi dine personoplysninger, hvem vi deler dem med, og hvilke rettigheder du har i forbindelse med dine personoplysninger.

2.

Omfanget af persondatapolitikken

Denne politik omfatter udlejerens behandling af dennes lejeres personoplysninger i forbindelse med leje af køretøjer. Vi bruger et netværk af licenstagere i forbindelse med vores tjenester. De er imidlertid alle uafhængige virksomheder. Vi er derfor ikke ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger hos vores licenstagere eller andre tredjeparter, som du kan komme i kontakt med.

3.

Hvilke kategorier af personoplysninger behandler vi, til hvilke(t) formål og på hvilket retsgrundlag baserer vi vores behandling af personoplysningerne?

Udlejeren behandler følgende kategorier af personoplysninger på den måde og til de formål, der er anført i tabellerne nedenfor.

Udlejeren behandler dine personoplysninger til de formål, der er anført i tabellerne nedenfor. Udlejeren skal basere sin behandling på et retsgrundlag, for hvert enkelt formål. Et retsgrundlag kan fx være (i) dit samtykke til den specifikke behandling; (ii) at behandlingen er nødvendig for udførelsen af en kontrakt, hvor du er kontraherende part, eller (iii) gennem en interesseafvejning, hvor udlejer eller tredjepart har en legitim interesse, der vejer tungere end din interesse i at dine personoplysninger ikke behandles. Nedenstående tabeller viser det retsgrundlag, som udlejer baserer sin behandling på mht. de respektive formål, og hvor længe vi gemmer dine personoplysninger.

Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Administration af booking og udlejning af køretøjer.

 • Levering (herunder underretning og kontakter vedrørende leveringen).
 • Kontrol af legitimation og kørekort ved udlevering af køretøjer.
 • Kreditoplysninger mhp. at sikre førerens betalingsevne.
 • Håndtering af betaling (herunder analyse af mulige løsninger, som kan omfatte en kontrol af betalingshistorik og indhentning af kreditoplysninger).
 • Tilpasning af køretøjer i henhold til lejerens ønsker.
 • Kontrol af måleraflæsninger på køretøjet før og efter overdragelsen af køretøjet.
 • Kontrol af om lejeren er registreret i de danske biludlejeres informationsliste.
 • Kontrol af adresse ift. CPR-registeret.
 • Håndtering af reklamationer og garantisager.
 • Kontrol af forfalden trængselsafgift (Sverige) eller bropassage i løbet af lejeperioden.
 • Navn.
 • Personnummer.
 • Kørekortets indehaver og kørekortets nummer.
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • Betalingsoplysninger (kreditkortnummer, transaktionsbeløb, reservation af beløb på kreditkort).
 • Kopi af legitimation (kørekortets indehaver, kørekortets nummer).
 • Kreditoplysninger fra kreditoplysningsbureauer.
 • Betalingshistorik.
 • Udlejningsoplysninger (hvilket køretøj er lejet, inden for hvilket geografisk område må køretøjet anvendes, afhentning og aflevering af køretøj, eventuelle restriktioner ved brug af køretøj, som fx forbud mod at bruge køretøj til at trække andre køretøjer med, anmodninger om tilføjelser og tilpasninger, som lejeren har anmodet om, som fx autostol).
 • I givet fald arbejdsgiverens navn og adresse.
 • Oplysninger om kilometertal og brændstofforbrug.
 • GPS-position (kun ifm. trængselsskat og broafgift).

Retsgrundlag: Opfyldelsen af lejeaftalen. Denne indsamling af dine personoplysninger er påkrævet, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til lejeaftalen med lejeren.

Opbevaringsperiode: Under lejeaftalens kontraktperioden og i en periode på fem år derefter mhp. at behandle eventuelle reklamationer og i den periode, der er nødvendig for at etablere, hævde eller forsvare retskrav.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Håndtere kundeserviceopgaver.

 • Identifikation.
 • Kommunikation og besvarelse af evt. spørgsmål til kundeservice (via telefon eller i digitale kanaler, herunder sociale medier).
 • Undersøgelser og support ifm. klager og reklamationer, forbundet med brugen af vores tjenester, som fx når vi hjælper dig med at løse et problem, der er opstået i forbindelse med, at du har lejet et køretøj af os.
 • Navn.
 • Personnummer.
 • Kørekortets indehaver og kørekortets nummer.
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • Kopi af legitimation.
 • Oplysninger fra lejeren ifm. reklamationen.
 • Oplysninger om købstidspunktet, købsstedet, evt. fejl/reklamationer.

Retsgrundlag: Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for at tilgodese vores og din legitime interesse i at behandle reklamationer og kundeserviceopgaver.

Opbevaringsperiode: Indtil kundeserviceopgaven er afsluttet og i den tid, der er nødvendig for at etablere, hævde eller forsvare retskrav.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

For at opfylde retlige forpligtelser.

 • Bogføring af finansielle transaktioner.
 • Nødvendig håndtering mhp. overholdelse af retlige forpligtelser i henhold til lovkrav, retsafgørelser eller myndighedsafgørelser (fx lovgivning mht. bogføring eller biludlejning).
 • Navn.
 • Personnummer.
 • Kontaktoplysninger (fx adresse og e-mail).
 • Betalingshistorik.
 • Betalingsformat.
 • Din korrespondance.
 • Kørekortets indehaver og kørekortets nummer.
 • Kopi af legitimation.

Retsgrundlag:  Retlig forpligtelse. Denne indsamling af dine personoplysninger er påkrævet ved lov. Hvis oplysningerne ikke gives, kan vores retlige forpligtelse ikke opfyldes, og vi er derfor tvunget til at nægte dig lejen.

Opbevaringsperiode: 5 år efter udløbet af lejeaftalen.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Markedsføring

 • Skabe målrettede tilbud og rabatter samt inspirerende meddelelser.
 • Analysere de oplysninger, vi indsamler, med henblik på at kategorisere dig i en passende målgruppe, der danner grundlag for målrettede tilbud og rabatter samt anden tilpasset kommunikation.
 • Navn.
 • Kontaktoplysninger (fx adresse og e-mail).
 • Køn.
 • Oplysninger om de(t) frequent flyer-program bonus/loyalitetsprogram(mer), som du er medlem af.

Retsgrundlag:  Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at levere vores tjenester, og at kunden bruger de tilbud, som kunden er tilmeldt.

Opbevaringsperiode: 2 år efter udløbet af lejeaftalen.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Undersøgelse af skader på køretøj

 • Oprettelse af skadesanmeldelse til forsikringsselskab.
 • Kommunikation med lejeren mhp. at indhente oplysninger om hændelsesforløbet.
 • Undersøgelse af hvordan skaden(erne) på køretøjerne er sket.
 • Navn.
 • Personnummer.
 • Kørekortets indehaver og kørekortets nummer.
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • Kopi af legitimation.
 • Oplysninger om lejens genstand.
 • Oplysninger fra lejeren ifm. undersøgelsen, som fx brugen af køretøjet.

Retsgrundlag:  Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for at tilgodese vores og din legitime interesse i at undersøge skader på køretøjet.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne vil blive behandlet, indtil undersøgelsen af skaden er afsluttet, og en evt. erstatning fra forsikringsselskabet(erne) er betalt og i den nødvendige tid mhp. at etablere, hævde eller forsvare retlige krav.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Kundeundersøgelser

 • Til at fremme og analysere resultater fra kundetilfredsheds- eller markedsundersøgelser.
 • Til at udarbejde statistikker mht. brugen af vores tjenester, baseret på de personoplysninger, der indsamles til formålet.
 • Navn.
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • Oplysninger om de(t) frequent flyer-program bonus/loyalitetsprogram(mer), som du er medlem af.
 • Udlejningshistorik.
 • De svar, du angiver i kundeundersøgelsen.

Retsgrundlag:  Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at gennemføre kundeundersøgelser mhp. at udvikle vores tilbud og HERTZ tilbud som helhed som franchiseorganisation, hvilket omfatter franchisegiver/franchisetager.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne vil blive behandlet i 1 år efter, at kundeundersøgelsen er gennemført.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Sikring af at, at lejede køretøjer anvendes inden for det aftalte geografiske område.

 • Kontrollerer køretøjets placering, hvis det ikke returneres i tide, eller om køretøjet kører uden for det aftalte geografiske område samt kontakten med leasingtageren i forbindelse hermed.
 • Navn.
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • GPS-position.

Retsgrundlag:  Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at etablere, hævde og forsvare retskrav.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne behandles i løbet af kontraktperioden for lejeaftalen og i den tid, der er nødvendig for at etablere, håndhæve eller forsvare retskrav.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Tilbud om rabat (fx til et medlem af en fagforening).

 • Registrering af lejerens CDP-nummer (en rabatkode, som er baseret på medlemskab, ansættelse eller lignende) i forbindelse med udlejning af køretøjer mhp. at give rabatten.
 • Ifm. udlejning af køretøjer - se tabellen ovenfor.
 • Navn.
 • Personnummer.
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • CDP-nummer.

Retsgrundlag:  Retlige krav. Behandlingen er nødvendig for at tilgodese vores og lejerens legitime interesse i at etablere, hævde og forsvare retskrav.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne behandles i løbet af lejeaftalens løbetid og i den periode, der er nødvendig for at etablere, håndhæve eller forsvare retskrav, især i forhold til lejeren.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Tilbud om specialfremstillede køretøjer til personer med handicap

 • Oplysninger om de typer af specialfremstillede køretøjer, der tilbydes.
 • Reservation af specialfremstillede køretøjer, som er bestilt af lejeren.
 • Ifm. udlejning af køretøjer - se tabellen ovenfor.
 • Navn.
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, mobiltelefonnummer, adresse).
 • Lejerens valg af specialfremstillet køretøj.

Retsgrundlag:  Samtykke. Da oplysninger om behov for specialfremstillede køretøjer til personer med handicap kan betragtes som følsomme personoplysninger, behandler vi sådanne oplysninger på grundlag af det samtykke, du giver, når du reserverer vores køretøjer. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde det samtykke, du har givet, ved at kontakte os via kontaktoplysningerne i punkt 11. Bemærk, at hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke inden selve udlejningen, vil vi ikke længere kunne tilbyde dig det specialfremstillede køretøj, du har valgt. Bemærk, at et tilbagetrukket samtykke ikke påvirker lovligheden af den behandling, der allerede er foretaget på grundlag af det tidligere aftalte samtykke, før det blev tilbagekaldt.

Opbevaringsperiode: Oplysningerne behandles i løbet af lejeaftalens kontraktperiode, eller indtil du tilbagekalder dit samtykke, og i den tid, det er nødvendigt for at etablere, håndhæve eller forsvare juridiske krav.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Evaluering, udvikling og forbedring af vores tjenester

 • At følge køretøjet for at indhente oplysninger under rejsen, med hensyn til historik, fritidsinteresser, restauranter, tankstationer eller andre steder eller tjenesteydelser af interesse.
 • GPS-position.
 • Steder eller tjenesteydelser af interesse.

Retsgrundlag:  Samtykke. Vi vil bede dig om at give dit samtykke til at udføre behandlingen til ovennævnte formål. Det er helt frivilligt at give samtykke, men det er nødvendigt, for at vi kan levere de tjenester, du vælger at bruge.

Opbevaringsperiode: 2 år efter lejeaftalens udløb.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Evaluering, udvikling og forbedring af vores tjenester

 • Til at dele oplysninger om dine køreegenskaber eller køretøjets data (fx vejforhold) med dig, din arbejdsgiver eller andre i løbet af din leje.
 • Køreegenskaber.
 • Køretøjsdata (fx vejforhold).
 • GPS-position.

Retsgrundlag:  Samtykke. Vi vil bede dig om at give dit samtykke til at udføre behandlingen til ovennævnte formål. Det er helt frivilligt at give samtykke, men det er nødvendigt, for at vi kan levere de tjenester, du vælger at bruge.

Opbevaringsperiode: 2 år efter lejeaftalens udløbFormål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester og systemer til den samlede kundegruppe generelt.

 • Tilpasning af tjenesterne for at gøre dem mere brugervenlige (fx ændre brugergrænsefladen for at forenkle informationsstrømmen eller fremhæve funktioner, der ofte bruges af kunderne på vores digitale kanaler).
 • Fremstilling af dokumentation mhp. at udvikle og forbedre vores sortiment af køretøjer, udlejningsstationer eller afhentningssteder.
 • Fremstilling af dokumentation mhp. at forbedre it-systemer mhp. generelt at forbedre sikkerheden for virksomheden og vores besøgende/kunder.
 • Analysere de data, vi indsamler til formålet. Baseret på de oplysninger, vi indsamler (fx købshistorik, alder og køn), sorteres du i en kundegruppe (kaldet kundesegment), hvor der derefter foretages analyser på et aggregeret niveau, uden nogen kobling til dig som enkeltperson. Indsigterne fra analysen danner grundlaget for forbedringen af vores tjenester.
 • Køn.
 • Bopælsområde.
 • Korrespondance og feedback vedrørende vores tjenester.
 • Købs- og brugergenererede oplysninger (fx klik- og besøgshistorik).
 • Tekniske data om de anvendte enheder og deres indstillinger (fx sprogindstillinger, IP-adresse, browserindstillinger, tidszone, operativsystem, skærmopløsning og platform). Oplysninger om, hvordan du har interageret med os, dvs. hvordan du har brugt tjenesten, login-metoden, hvor og hvor længe du besøgte forskellige sider, svartider, download-fejl, hvordan du kom til og forlod tjenesten osv.

Retsgrundlag:  Legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for at opfylde vores og vores kunders legitime interesse i at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer.

Opbevaringsperiode: Fra indsamlingen og 3 år derefter.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Profilering

 • Dele dine personoplysninger med tredjepart.
 • Give tredjepart mulighed for at analysere de oplysninger, vi indsamler til formålet samt dine egne og offentligt tilgængelige data. På baggrund af disse oplysninger sorteres du i en kundegruppe (kaldet kundesegment). Analysens indsigter danner grundlaget for målrettet markedsføring til kundesegmenter.
 • Postnummer.

Retsgrundlag:  Samtykke. Vi vil bede dig om at give dit samtykke til at udføre behandlingen til ovennævnte formål. Det er helt frivilligt at give samtykke, men det er nødvendigt for os, for at vi kan målrette skræddersyede tilbud samt forslag og oplysninger til dig personligt.

Opbevaringsperiode: 2 år efter lejeaftalens udløb.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Markedsføring via tredjepart

 • Dele dine personoplysninger med tredjepart.
 • Lade tredjepart, hvor du er medlem, sende målrettede tilbud til dig.
 • Lade tredjepart, hvor du er medlem, oprette en profil af dig, for at kontakte andre personer, med en profil som din, som også er medlemmer hos en sådan tredjepart.
 • E-mail

Retsgrundlag:  Samtykke. Vi vil bede dig om at give dit samtykke til at udføre behandlingen til ovennævnte formål. Det er helt frivilligt at give samtykke, men det er nødvendigt for os, for at vi kan målrette skræddersyede tilbud samt forslag og oplysninger til dig personligt.

Opbevaringsperiode: 2 år efter lejeaftalens udløb.Formål Behandlinger Kategorier af personoplysninger 

Rapportering til de danske biludlejningsfirmaer

 • Rapportering til biludlejningsfirmaers informationsliste med oplysninger om lejeres misligholdelse af lejevilkår og skader på lejede køretøjer.
 • Navn.
 • Personnummer.
 • Kørekortets indehaver og kørekortets nummer.
 • Årsager til rapportering, se mere i punkt 7.1 (f)

Retsgrundlag:  Af almen eller legitim interesse. Behandlingen er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse. Kreditoplysningsvirksomhed anses for at være en opgave af almen interesse, og udlejerens rapportering er en forudsætning for, at de danske biludlejningsfirmaer kan føre en sådan informationsliste. Behandlingen er nødvendig for at tilgodese vores og andre udlejeres legitime interesse i at etablere, hævde eller forsvare retskrav.

Opbevaringsperiode: Rapporterings-oplysningerne gemmes, indtil de er blevet offentliggjort af de danske biludlejningsfirmaer og slettes senest 72 timer efter indberetningen.

4.

Samtykke

Vi indsamler dit samtykke til de respektive formål, som fremgår af ovenstående tabel. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et givet samtykke, uden at skulle give nogen grund. Vi foretager ikke nogen behandling af dine personoplysninger til dette formål, uden at du først har givet dit frivillige samtykke

5.

Hvorfra indsamler vi dine personoplysninger?

Udlejer behandler personoplysninger, der indsamles direkte fra dig, herunder, men ikke begrænset til:

5.1

ONLINE

 • Vores hjemmesider & evt. landing sites.
 • Vores kiosker.
 • Vores mobile applikationer.
 • Vores officielle sociale netværkssider.
 • Din enheds webbrowser.
 • Tredjeparts sociale netværk.

5.2

OFFLINE

 • Opkald til eller fra vores booking, kundeservice, vejhjælp, kundekontakt eller medlemscenter.
 • samarbejde med vores forskellige licenstagere, franchisegivere og -tagere under brandet HERTZ.
 • fysiske udlejningsstationer, der betjenes af personale.
 • Køretøjsintegreret teknologi, udstyrsteknologi eller via telematik.
 • I forbindelse med en booking (også en opgivet eller annulleret booking), leje af køretøj eller udstyr eller køb af køretøjer eller udstyr.
 • Reservationer, du foretager hos os via licenstagere, rejsebureauer eller mæglere, online eller fysisk.
 • Transaktioner, som du foretager hos os, vores licens- og franchisetagere til og franchisetagere af varemærket HERTZ og agenter, herunder alternativer, som du vælger, påløbne afgifter og eventuelle hændelser eller ulykker, der kan opstå.
 • når du tilmelder dig vores medlemsprogram.
 • CDP-sponsorer eller sponsorer af kampagnekoder, tilmeldinger eller særlige rabatkoder.
 • forbrugerrapporterings-bureauer og andre virksomheder, der har forretningsforbindelser med os, som fx vores licenstagere og forretningspartnere, herunder flyselskaber, hoteller og forsikringsselskaber.
 • Kravhåndterings-selskaber (enten associerede virksomheder eller tredjeparter)

5.3

Udlejer indsamler også personoplysninger fra følgende kilder:

(a) Franchisegivere af/franchisetagere til varemærket HERTZ;

(b) Kreditoplysningsvirksomheder og banker;

(c) Forsikringsselskaber;

(d) Leverandører af bonus/loyalitetsprogram;

(e) Hvor det er relevant, din arbejdsgiver;

(f) Offentlige registre, færdselsstyrelsens registre, CPR-registret.

(g) De danske biludlejningsfirmaer – der indsamles kun et "ja" mht. om du er med på listen, se mere nedenfor under punkt 7.1 (f)

6.

Hvad sker der, hvis du ikke giver os dine personoplysninger?

Nogle af de personoplysninger, du giver os, er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser i henhold til den aftale, som vi indgår, når du lejer et køretøj af os. Hvis du vælger ikke at give visse personoplysninger, kan vores forpligtelser ikke opfyldes, og vi er tvunget til at nægte dig leje af køretøjer. De oplysninger, som er obligatoriske at give os, for at du kan bruge vores tjenester, vises samtidig med, at vi beder dig om dem.

7.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

For at opfylde ovenstående formål, og i overensstemmelse med nedenstående, vil udlejer dele dine personoplysninger med følgende modtagere.

7.1

Tredjeparter

(a) For at levere tjenester til dig: Vi deler dine personoplysninger mellem os, vores agenter, franchisetagere og -givere til brandet HERTZ (Hertz Corporation/Hertz Europe Limited) og andre virksomheder, der leverer tjenester til dig, herunder at:

 • foretage dine bookingreservationer.
 • behandle og/eller bekræfte dine transaktioner.
 • forbedre udlejningstjenester, som fx tjenester, som leveres i forbindelse med Hertz medlemsprogram.
 • yde kundesupport.
 • fakturabehandle i forbindelse med dine lejer og medlemskaber.
 • til kundetilfredsheds-og markedsundersøgelser med henblik på at forbedre vores tjenester.

(b) Beskyttende og juridiske grunde: Vi må bruge, dele og videregive dine personoplysninger af de juridiske årsager, som vi finder nødvendige eller hensigtsmæssige, herunder at:

 • din kreditkortudbyder og andre virksomheder, der behandler dine afgifter og gebyrer.
 • mellemmænd, du bruger, fx et rejsebureau eller -mægler i forhold til ethvert aspekt af din leje.
 • Enhver udbyder af et medlemskab, hvor du belønnes for at leje hos os, fx loyalitetsprogrammer.
 • Enhver sponsororganisation, der betaler hele eller en del af dine lejegebyrer.

(c) For at levere tjenester til dig: Vi deler dine personoplysninger mellem os, vores agenter, franchisetagere og -givere til brandet HERTZ (Hertz Corporation/Hertz Europe Limited) og andre virksomheder, der leverer tjenester til dig, herunder at:

 • overholde gældende love og juridiske processer.
 • behandle, håndtere eller på anden måde reagere på erstatningskrav, herunder legemsbeskadigelse eller skade på ejendom.
 • inddrive vores køretøjer eller evt. beløb, som fx Inkassobureauer.
 • besvare henvendelser fra offentlige organer og myndigheder.
 • håndhæve vores vilkår.
 • beskytte vores rettigheder, integritet, sikkerhed eller ejendom, og/eller vores søsterselskaber, din egen eller andres.
 • beskytte vores virksomhed eller vores datterselskaber.
 • gøre det muligt for os at udøve de tilgængelige sanktioner eller begrænse den skade, vi kan pådrage os.

(d) Dele med vores serviceudbydere og agenter: Vi kan bruge andre virksomheder som vores serviceleverandører eller agenter mhp. at handle på vores vegne og hjælpe os med vores forretning og udføre tjenester for os, i henhold til vores anvisninger. Disse tjenester kan omfatte drift af hjemmesider eller databaser, applikationer på vores sociale medieplatforme, konkurrencer og andre kampagner for os, markedsførende udsendelser, udføre dataanalyse og gennemføre kundetilfredshedsundersøgelser eller andre undersøgelser. Vi vil bestræbe os på at kræve, at vores tjenesteudbydere og agenter opretholder passende sikkerhedsstandarder for at beskytte dine personoplysninger og bruge de personoplysninger, vi leverer til dem, til de formål, vi angiver.

(e) Del mhp. virksomhedens transaktioner: Vi kan dele dine personoplysninger med tredjeparter i forbindelse med en eventuel eller faktisk omstrukturering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition af hele eller en del af vores forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med konkurs eller lignende).

(f) Dele med de danske biludlejningsfirmaer: I de nedenfor beskrevne tilfælde indberettes det til de danske biludlejeres informationsliste. Vi vil derfor overføre dine personoplysninger (navn, adresse, CPR-nummer samt grundlaget for indberetningen i form af en kode) til de danske biludlejningsfirmaer, der vil behandle oplysningerne på informationslisten og tilbyde de tilknyttede biludlejningsfirmaer adgang til informationen, med en anbefaling om ikke at leje køretøjer ud til personer på den givne liste. Grundlaget for indberetningen henviser til, om du (i) ikke returnerer køretøjet efter lejeperiodens udløb; (II) ikke betaler P-bøder, (iii) ikke betaler leje og andre vederlag, (iv) mishandler køretøjet, v) er meldt til politiet for ulovlig brug, eller vi) uretmæssigt overlader lejebilen til en anden fører. Formålet med overførslen af personoplysninger til de danske biludlejeres informationsliste er at reducere risikoen for skader og omkostninger for udlejeren, de tilknyttede biludlejningsfirmaer og subsidiært offentligheden. Informationslisten opbevares med tilladelse fra Datatilsynet. I forbindelse med registreringen af personoplysningerne på de danske biludlejningsfirmaer informationsliste, sendes der et brev til den person, som registreres, med oplysninger om registreringen og årsagen til registreringen, og at oplysningerne opbevares i 24 måneder af de danske biludlejningsfirmaer. Se mere information om, hvordan de danske biludlejningsfirmaer behandler dine personoplysninger på www.danske-biludlejere.dk

(g) Forsikringsselskaber; og

(h) Hvor det er relevant, din arbejdsgiver;

7.2

Overfører vi dine personoplysninger uden for EU/EØS?

Udlejer kan overføre dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, herunder til USA. Hvis EU-kommissionen ikke har besluttet, at et land, som dine personoplysninger overføres til, har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau mht. dine personoplysninger, vil vi indføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger beskyttes i et tilstrækkeligt omfang, uanset hvilket land de overføres til. Disse sikkerhedsforanstaltninger kan vedrøre sikring af, at modtageren (i) er i et land, der har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, (ii) har underskrevet EU-kommissionens standardkontrakt, eller (iii) er tilknyttet Privacy Shield. Overførslen til Hertz Corporation ("franchisegivere af brandet HERTZ) er tilknyttet Privacy Shield, hvilket betyder, at overførslen af oplysninger til USA er underlagt disse regler.

Hvis du ønsker oplysning om, hvorvidt vi har overført dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, hvilke lande vi har overført dine personoplysninger til, og hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er truffet for overførslen, skal du kontakte os ved at sende en skriftlig anmodning til os via de kontaktoplysninger, der er angivet i punkt 11.

8

Sikkerhed

8.1

Sikkerhedsforanstaltninger

Oplysningerne gemmes og tilgås via forskellige steder og cloud-tjenester. Servere, der lagrer oplysninger, er primært placeret i Europa og USA, selvom opbevaringen kan finde sted andre steder. Vi bruger passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til at (a) beskytte personoplysninger mod tab, tyveri, uautoriseret brug, videregivelse eller ændring, og (b) til at sikre integriteten af dine personoplysninger. For at hjælpe os med at beskytte dine personoplysninger, skal du hemmeligholde alle login-id'er og adgangskoder, medlemsnumre eller andre autentifikationer eller oplysninger, du måtte have oprettet eller givet i forbindelse med din deltagelse i eller brug af vores produkter, tjenester eller hjemmesider.

8.2

Overførsler

Som du måske ved, findes der ingen fuldstændig sikker metode at overføre eller lagre data på. Der findes flere risici forbundet med alle former for overførsler (som fx tab, unøjagtigheder, aflytning og misbrug af overførte oplysninger) hvilket skyldes, at de forskellige overførselsmåder varierer (fx post, telefonopkald, SMS-beskeder, faxer og overførsler via internet eller trådløse netværk). Hvis du har grund til at tro, at en konto hos os ikke længere er sikker, skal du kontakte os med det samme.

Vi forsøger at finde en balance mellem sikkerheden af dine data og din bekvemmelighed. Derfor kan vi nogle gange bruge en mindre sikker kommunikationsmetode, end en anden, som er mindre bekvem. For eksempel kan vi sende en e-mail eller en SMS-besked i ukrypteret form (dvs. umiddelbart læsbar), fordi mange af vores kunder ikke kan læse krypterede (fx kodede) e-mails eller beskeder. Det betyder, at vores besked, hvis der forekommer en fejl eller den aflyttes, lettere kan læses end en krypteret besked. Sådanne meddelelser kan indeholde personoplysninger. Undlad venligst at inkludere fortrolige oplysninger, fx dit kreditkortnummer eller din adgangskode til kontoen i nogen e-mail eller sms, du sender til os, eller i et opslag, du angiver på en offentligt tilgængelig platform på en tredjeparts sociale netværksside, især da alle sådanne indlæg offentliggøres omgående. For at opnå en mere sikker måde at kommunikere med os på via internettet, skal du klikke på linket "Kontakt os" på vores hjemmeside.

9.

Cookies

Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Cookies er en små tekstfiler, der består af bogstaver og tal, der sendes fra vores webserver og gemmes i din browser eller på din enhed. På hertz.dk bruger vi følgende cookies:

Nødvendige cookies

Nogle cookies er afgørende for driften af vores hjemmeside. Uden dem, kunne du ikke navigere rundt på hjemmeside og bruge visse af dens funktioner. Nødvendige cookies betyder, at de oplysninger, du angiver, og beslutninger, du træffer om din billeje, huskes fra en side til den næste i bookingprocessen. Da disse cookies er nødvendige, giver vi dig ikke mulighed for at deaktivere dem på vores hjemmeside.

Funktionscookies

Vi bruger funktionscookies til at huske de valg, du har truffet under tidligere besøg og ændringer, du har foretaget, for at tilpasse hjemmesiden efter dit ønske. Vi bruger også funktionscookies til at levere dig forbedrede tjenester, så du fx kan se en video online. De oplysninger, som disse cookies indsamler, er anonymiserede og bruges kun i forbindelse med denne hjemmeside.

Præstationscookies

Vi bruger præstationscookies til at analysere, hvordan vores besøgende bruger vores hjemmeside, og til at overvåge hjemmesidens præstation. Dette giver os mulighed for at give dig en bedre oplevelse ved at tilpasse vores tilbud samt hurtigt at identificere og løse eventuelle problemer. Disse cookies indsamler ikke oplysninger, der identificerer en besøgende. Alle indsamlede oplysninger aggregeres og er derfor anonyme og bruges kun til at forbedre måden, vores hjemmeside fungerer på.

Annonceringscookies

Hertz og vores annoncører kan bruge cookies til at vise annoncer, som vi mener er relevante for dig og dine interesser. De bruges til at begrænse det antal gange, en annonce vises, og til at måle effektiviteten af en annoncekampagne. Vi kan også bruge cookies, der er anbragt af reklamefirmaer, som kan registrere, at du har besøgt denne hjemmeside, og dele disse oplysninger med andre reklamefirmaer, for at gøre det muligt at sende målrettede annoncer til din computer.

Tredjeparts cookies

Tredjeparts cookies placeres af en anden end os. For eksempel kan vores hjemmeside rumme indhold, der er integreret fra fx YouTube og/eller bannere, der leveres til os via et annonceringsnetværk. Disse hjemmesider kan sætte deres egne cookies.


Hvis du ønsker at deaktivere cookies eller ændre cookie-indstillingerne på vores hjemmeside, skal du gå til linket Administrer cookies nederst på hjemmesiden, for at se alle oplysninger og angive dine præferencer.

Vores hjemmeside er ikke målrettet mod personer under 13 år, og vi indsamler ikke personoplysninger fra sådanne personer.

10.

Hvilke rettigheder har du?

Nedenfor følger en oversigt over dine rettigheder. Det koster dig intet at udøve disse rettigheder, og du kan udøve dem ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er anført i afsnit 11 . Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine rettigheder.

Bemærk venligst, at udlejeren altid vil foretage en vurdering af en anmodning om at udøve en ret, for at afgøre, om anmodningen er berettiget. Alle rettigheder, der er anført nedenfor, er ikke absolutte, og visse undtagelser kan gøres gældende.

Udover de rettigheder, der er anført nedenfor, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed vedrørende udlejers behandling af dine personoplysninger.

(a)Ret til adgang Du har ret til, på anmodning, at modtage en kopi af dine personoplysninger, som udlejer behandler, og også at modtage yderligere oplysninger om udlejers behandling af dine personoplysninger.
(b)Ret til korrektion. Du har ret til at få dine personoplysninger korrigeret og/eller suppleret, hvis de er unøjagtige og/eller ufuldstændige.
(c)Ret til sletning Du har ret til at anmode udlejer om at slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse ifm. følgende situationer.
 • personoplysningerne er ikke længere nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandles;
 • du tilbagekalder dit samtykke til behandlingen, og der foreligger ikke noget andet retsgrundlag for behandlingen;
 • du gør berettiget indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger;
 • du gør berettiget indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger;
 • personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller
 • sletningen kræves, for at overholde en retlig forpligtelse.
(d)Ret til at begrænse behandlingen Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger i følgende situationer:
 • rigtigheden af personoplysningerne undersøges;
 • behandlingen er ulovlig eller ikke længere nødvendig med henblik på behandling, men du modsætter dig sletningen af personoplysningerne og anmoder i stedet om begrænsning af behandlingen;
 • Udlejeren har ikke længere brug for personoplysningerne, men du har brug personoplysningerne for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, eller
 • du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og en sådan indsigelse undersøges.
(e)Ret til dataportabilitet. Under visse omstændigheder, har du ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet til udlejeren , for at overføre disse til en anden tjenesteudbyder, hvis behandlingen af personoplysningerne er baseret på dit samtykke eller opfyldelsen af en aftale.
(f)Generel ret til at gøre indsigelse. Du har til hver en tid en generel ret til at gøre indsigelse mod en behandling af dine personoplysninger, som er baseret udlejerens legitime interesse. Hvis du gør indsigelse, skal vi påvise, at vi har vægtige legitime grunde til en sådan behandling, eller at vi har brug for personoplysningerne for at etablere, udøve eller forsvare retskrav.
(g)Ret til at gøre indsigelse mod direkte markedsføring. Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål. Hvis du gør det, vil udlejer ikke fortsætte med at behandle dine personoplysninger til sådanne formål.

11.

Hvordan kan du kontakte os?

Du kan kontakte os på følgende måder:

First Rent A Car Danmark AS
Lyskær 5, 2730 Herlev
gdpr@hertzdk.dk 


First Rent a Car Danmark AS har valgt en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til:
peer.jorns@hertz.se


Eller ved at sende et brev til:
Dataskyddsombud
First Rent a Car AB
Hertz International Franchisee
Box 4057, 102 61 Stockholm

12.

Ændringer

Vi forbeholder os ret til at ændre denne politik til enhver tid, af en hvilken som helst grund, ved at opslå en ændret version på vores hjemmeside eller på relevante applikationer eller andre hjemmesider. Sådanne ændringer vil gælde ved offentliggørelsen, men vil ikke gælde med tilbagevirkende kraft. Når vi foretager en væsentlig ændring, angiver vi datoen for en sådan opdatering øverst på introduktionssiden og informerer dig om dette på vores hjemmeside.


Du kan kontakte os på følgende måder:


Via Biler Udlejning A/S

Axel Kiers Vej 13, 8270 Højbjerg

gdpr@hertz.nu


Via Biler Udlejning A/S har valgt en databeskyttelsesrådgiver. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved at sende en e-mail til:

mich@viabiler.dk


Eller ved at sende et brev til:

Databeskyttelsesansvarlig

Via Biler Udlejning A/S

Hertz International Franchisee

Axel Kiers Vej 13, 8270, Højbjerg